جمعه ۱۰ تیر
بازدید رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تبریز
چهارشنبه 1401/2/28
بازدید رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تبریز

پیش از ظهر امروز پرویز هادی رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تبریز با حضور در سازمان آتش نشانی، به دیدار و گفتگو نشست

این بازدید که با محوریت بررسی ، رفع مشکلات این سازمان انجام گرفت،مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز گزارشی از وضعیتی سازمان و نیازهای موجود را ارایه داد.

وی تامین نیاز نیروی انسانی، تامین تجهیزات انفرادی را از جمله موارد ضروری این سازمان عنوان کرد و افزود: اقدامات مربوط به تامین این نیاز ها با صدور آگهی های مناقصه انجام و تعدادی از اقدامات نیز در حال انجام است.

آتش پاد زبردست به ارایه گزارشی از وضعیت آمادگی عملیاتی آتش نشانی تبریز اشاره و افزود:این سازمان در اقدامات اخیر ساماندهی نیرو و تجهیزات را بر اساس پهنه بندی خطرپذیری شهری انجام داده که جزو مهمترین عملکردهاست.

هادی رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این بازدید شورای اسلامی شهر را حامی همه جانبه این سازمان یاد کرد و افزود: شورای اسلامی شهر تبریز آماده هر گونه همکاری با مدیریت این سازمان برای ترفیع مشکلات و نیازها است.

 


تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است