شنبه ۰۱ مهر
حسن نوجوان
عنوان:
آتشیار حسن نوجوان
سمت:
رئیس اداره تربیت بدنی و آموزش
مدرک تحصیلی:
کارشناسی حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث
اهم سوابق خدمتی:
✓ مسئول آموزش های برون سازمان
✓ افسر شیفت عملیاتی
✓ کارشناس آموزش
✓ مسئول دبیرخانه و بایگانی
✓ مسئول فنی تجهیزات عملیات

تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 041-34463328
نمابر: 041-34487106
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5158596895
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز - خیابان نور (لاله) - بلوار لاله غربی - کوی میخک
تلفن: 041-34463328
نمابر: 041-34487106
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5158596895
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی