جمعه ۱۱ آذر
جلیل حسینی والا
عنوان:
سر آتشیار جلیل حسینی والا
سمت:
رئیس اداره ماشین آلات
مدرک تحصیلی:
کارشناسی معماری
اهم سوابق خدمتی:
✓ مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه
✓ نماینده سازمان آتش نشانی در استانداری و شهرداری
✓ مسئول آمار سازمان
✓ کارشناس پیشگیری

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است