سه شنبه ۰۱ فروردین
حجت اعظمی
عنوان:
آتش پاد سوم حجت اعظمی
سمت:
رئیس اداره مالی و حسابداری
مدرک تحصیلی:
کارشناسی حسابداری
اهم سوابق خدمتی:
✓ رئیس اداره توسعه منابع انسانی
✓ مدیر امور مالی
✓ رئیس حسابداری
✓ مسئول امور دفتری
✓ مسئول خدمات اداری

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی