سه شنبه ۰۱ فروردین
علی کوشک سرای اصلی
عنوان:
- علی کوشک سرای اصلی
سمت:
رئیس اداره منابع انسانی
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد برنامه ریزی محیطی
اهم سوابق خدمتی:
✓ معاون فنی و اجرایی سازمان توسعه و عمران عون بن علی
✓ معاون هماهنگی امور مناطق سازمان پارک ها
✓ رئیس اداره نظارت بر توسعه سازمان پارک ها
✓ معاون فضای سبز سازمان پارک ها
✓ قائم مقام و معاون فنی و اجرایی سازمان سیمامنظر

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی