شنبه ۰۱ مهر
دکتر سعید صالح نیا
عنوان:
- دکتر سعید صالح نیا
سمت:
سرپرست سازمان
مدرک تحصیلی:
دکتری تخصصی مدیریت حمل و نقل DBA
اهم سوابق خدمتی:
✓ مدیرکل حوزه ی شهرداری
✓ مدیر هنری معاونت فرهنگی و اجتماعی شهردار
✓ مدیر روابط عمومی سازمان آمار و فناوری اطلاعات
✓ رئیس دفتر معاونت مالی و اداری شهرداری تبریز
✓ مدیر سازمان سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز

تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 041-34463328
نمابر: 041-34487106
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5158596895
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز - خیابان نور (لاله) - بلوار لاله غربی - کوی میخک
تلفن: 041-34463328
نمابر: 041-34487106
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5158596895
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی