سه شنبه ۰۱ فروردین
محمدحسین بختیاری
عنوان:
آتشیار محمدحسین بختیاری
سمت:
فرمانده ستاد
مدرک تحصیلی:
کارشناسی آتش نشانی و خدمات (حریق)
اهم سوابق خدمتی:
✓ افسر نگهبان
✓ افسر شیفت

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی