سه شنبه ۰۱ فروردین
داریوش سعیدی
عنوان:
سرآتش نشان دوم داریوش سعیدی
سمت:
مسئول دفتر مدیرعامل
مدرک تحصیلی:
کارشناسی حقوق
اهم سوابق خدمتی:
✓ مسئول دفتر شهردار منطقه 6 شهرداری تبریز

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی