سه شنبه ۰۱ فروردین
شهدای کوچه باغ
ایستگاه:
10 شهدای کوچه باغ
مسئول ایستگاه:
سر آتشیار احد پوررضا
آدرس:
خیابان خرمشهر، روبروی باغ فجر(گلستان)، جنب هنرستان وحدت
شماره تماس:
041-32840003
شماره تماس:
041-32840004

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی