سه شنبه ۰۱ فروردین
شهدای ارم
ایستگاه:
15 شهدای ارم
مسئول ایستگاه:
آتشیار احد انتظار
آدرس:
شهرک ارم، اول منطقه 9، خیابان جنت شمالی
شماره تماس:
041-32314441
شماره تماس:
041-32314440

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی