سه شنبه ۰۱ فروردین
شهدای توانیر
ایستگاه:
18 شهدای توانیر
مسئول ایستگاه:
آتشیار حسین عابدین نژاد
آدرس:
گلکار، خیابان نصر
شماره تماس:
041-33281995
شماره تماس:
041-33281996

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی