شنبه ۰۱ مهر
شهدای عباسی
ایستگاه:
19 شهدای عباسی
مسئول ایستگاه:
سرآتشیار میرمحمدجبرئیل موسوی
آدرس:
عباسی، ایستگاه حاج هاشم، جنب پارک چشم انداز
شماره تماس:
041-35270230
شماره تماس:
041-35270231

تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 041-34463328
نمابر: 041-34487106
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5158596895
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز - خیابان نور (لاله) - بلوار لاله غربی - کوی میخک
تلفن: 041-34463328
نمابر: 041-34487106
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5158596895
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی