سه شنبه ۰۱ فروردین
شهدای عباسی
ایستگاه:
19 شهدای عباسی
مسئول ایستگاه:
سرآتشیار میرمحمدجبرئیل موسوی
آدرس:
عباسی، ایستگاه حاج هاشم، جنب پارک چشم انداز
شماره تماس:
041-35270230
شماره تماس:
041-35270231

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی