شنبه ۰۱ مهر
شهدای راه آهن
ایستگاه:
2 شهدای راه آهن
مسئول ایستگاه:
آتشیار میرعزیز شمس
آدرس:
میدان راه آهن به طرف جاده سنتو، انتهای روگذر
شماره تماس:
041-34440003
شماره تماس:
041-34427777

تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 041-34463328
نمابر: 041-34487106
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5158596895
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز - خیابان نور (لاله) - بلوار لاله غربی - کوی میخک
تلفن: 041-34463328
نمابر: 041-34487106
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5158596895
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی