سه شنبه ۰۱ فروردین
شهدای منظریه
ایستگاه:
4 شهدای منظریه
مسئول ایستگاه:
سرآتشیار سعید مهدیزاده
آدرس:
چهار راه ابوریحان، خ سلیمان خاطر، روبروی سازمان بهزیستی
شماره تماس:
041-34793511
شماره تماس:
041-34793521

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی