سه شنبه ۰۱ فروردین
شهدای باغمیشه
ایستگاه:
7 شهدای باغمیشه
مسئول ایستگاه:
آتشیار سید رضی بنایی
آدرس:
شهرک باغمیشه، بلوار باغمیشه
شماره تماس:
041-36699898
شماره تماس:
041-36694866

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی