سه شنبه ۰۱ فروردین
شهدای نیروی هوایی
ایستگاه:
16 شهدای نیروی هوایی
مسئول ایستگاه:
آتشیار کاظم بهبودی
آدرس:
آذربایجان به طرف فرودگاه، جنب پل آجی چای
شماره تماس:
041-32611118
شماره تماس:
041-32611119

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی