شنبه ۰۱ مهر
شهدای میرداماد
ایستگاه:
22 شهدای میرداماد
مسئول ایستگاه:
سرآتشیار رسول مرادزاده
آدرس:
میرداماد، آخر بلوار دکتر حسابی، نرسیده به اتوبان شهید کسایی
شماره تماس:
041-33831552
شماره تماس:
041-33831553

تبریز-خیابان نور (لاله)-بلوار لاله غربی-کوی میخک
تلفن: 041-34463328
نمابر: 041-34487106
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5158596895
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز - خیابان نور (لاله) - بلوار لاله غربی - کوی میخک
تلفن: 041-34463328
نمابر: 041-34487106
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5158596895
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی