دوشنبه ۱۷ بهمن
شهدای لاله
ایستگاه:
17 شهدای لاله
مسئول ایستگاه:
آتشیار دوم بهنام فرزان جو
آدرس:
لاله، میدان امام حسین (ع) به طرف جلالیه
شماره تماس:
041-34404200
شماره تماس:
041-34404300

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی