سه شنبه ۰۱ فروردین
شهدای شتربان
ایستگاه:
6 شهدای شتربان
مسئول ایستگاه:
آتشیار سوم بهزاد نورمحمدزاده
آدرس:
خیابان مفتح، کوی آزادگان، روبروی پارک بنفشه
شماره تماس:
041-32343131
شماره تماس:
041-32354444

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی